L'àrea de Benestar social és un sistema de protecció social dirigit a tota la població, igual que el sistema educatiu, la sanitat o les pensions. És un dels pilars bàsics del sistema de benestar social.

Els serveis socials municipals, per mitjà de diferents actuacions vinculades a la prevenció, el tractament i la reinserció, pretenen millorar la qualitat de vida i la cohesió social, així com fomentar la participació ciutadana en la resolució dels seus problemes i conflictes.

Es tracta d’un sistema públic dirigit a tota la població de Burjassot.

Tenen una major incidència en aquells sectors de població que presenten situacions especials vinculades amb l’edat, el sexe, la discapacitat, l’ètnia, etc. o aquells altres que, per qualsevol altra circumstància de caràcter social, cultural o econòmic, requereixen una atenció específica per atendre’n les necessitats, per intervenir en els seus problemes i per protegir les persones que es troben en situacions de risc d’exclusió social.

Punts d'interés depenents de Benestar Social